OPERASYON KURALLARI

GÜLLÜK GEMİ YANAŞMA İSKELESİ OPERASYON KURALLARI 

Sayın kaptan, iskelemizde bulunduğunuz süre içerisinde, aşağıdaki kurallara uyulması hususunda gerekli önlemleri almanızı rica eder, İşbirliğiniz için şimdiden teşekkür ederiz.

a) Borda iskelesi, daima emniyetli, altına ağ serilmiş, kaldırma tellerinin boşu alınmış, iskele tavası iskeleye değmiş durumda ve geceleri yeteri kadar aydınlatılmış olacaktır.

b) Geminin ve personelinin emniyeti açısından Lumbar ağzında daima bir nöbetçi bulundurulacaktır.

c) Her ne sebeple olursa olsun kirli ve yağlı sular gemiden iskeleye veya denize akıtılmayacaktır.

d) Sintine suyu, kirli balast suları, tank dibi çamurunun denize  basılması ve/veya atılmayacaktır.

e) Gemide raspa, boya, kaynak ve her türlü gürültülü işlerin yapılması yasaktır.

f) Limanda demirli veya iskelemize yanaşmış olan gemilerde deterjan ve köpüklü kimyasal maddelerle temizlik yapılması yasaktır.

g) Gemi halatlarında farelik bulundurulacaktır.Ayrıca halatların boşları alınacak ve gergin halatlar boşlanacaktır.

h) Manhole’ler ve ambar girişleri gece çalışmalarında yeteri kadar aydınlatılacaktır.

i) Operasyon müdürlüğünden yazılı bir izin ve gerekli önlemler alınmadıkça, gemide sıcak çalışma, kaynak vs yapılmayacaktır.

k) Gemide yangın çıkması halinde acilen operasyon müdürlüğüne ve/veya pilot istasyonuna VHF kanal 11 den bilgi verilecektir.

l) Acil durumlar için gemide yeteri kadar personel bulundurulacaktır.

m) Kaptan/ikinci kaptan yükleme ve boşaltmandan sorumlu olacak herhangi bir sorun olduğunda, operasyon müdürlüğüne bildirecektir.Kalkıştan sonra yapılacak şikayetler dikkate alınmayacaktır.

n) Yakıt ve yağ alımlarında operasyon müdürlüğüne bilgi verilecek ve güvertedeki bütün frengiler kapatılacak deniz kirliliğini önleyici tüm önlemler alınacaktır.

o) ISPS Kapsamında, Gemi Güvenlik Zabiti, Liman Tesisi Güvenlik Sorumlusu ile Koordineli çalışacaktır.

p) İskelemizde yanaşmış bulunan gemilerin zorunlu haller ve manevra dışında gemi düdüğünü çalmaları yasaktır.

r) Limana girmekte olan gemiler, limandan çıkmakta olan gemilere yol vermeye ve dış limanda beklemeye mecburdur. Ancak, çatışma riski olan durumlarda, bütün gemiler “Çatışmayı Önleme Tüzüğü” ne uyacaklardır.

s) Yukarıda anılan kurallara uyulmaması durumda, meydana gelebilecek tüm zarar ve ziyandan gemi yetkilileri sorumlu olacaktır.